EĞİTİM MODÜLLERİ

 • SATIŞ KAPATMA TEKNİKLERİ
 • TELEFONDA SATIŞ TEKNİKLERİ
 • TAKIM OYUNLARI
 • SATICI PROFİLİ ANALİZLERİ
 • PERAKENDE SATIŞ TEKNİKLERİ
 • KURUMSAL SATIŞ TEKNİKLERİ
 • MÜŞTERİ İKNA TEKNİKLERİ
 • İLERİ DÜZEY İKNA YÖNTEMLERİ (Sadece deneyimli satıcılar içindir.)
 • MÜŞTERİ TİPLERİ ÜZERİNDEN SATIŞ TEKNİKLERİ
 • SATICILAR İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM
 • YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK MODÜLÜ ( Sadece ekip yöneticileri içindir. )
 • GÖRÜNMEYENİN SATIŞI
 • ÜRÜN ODAKLI SATIŞ TEKNİKLERİ
 • KIYASA DAYALI SATIŞ MODÜLÜ
 • MÜŞTERİ İTİRAZLARI KARŞILAMA MODÜLÜ
 • SATIŞ HIZINI ARTTIRMA TEKNİKLERİ
 • SATIŞ VE TAHSİLAT
 • SAHADA SATIŞ
 • SATIŞ EKİBİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA MODÜLÜ
 • 'EVET' MODÜLÜ
 • MAĞAZACILIK VE SATIŞ MODÜLÜ
 • KOBİLER İÇİN SATIŞ VE PAZARLAMA MODÜLÜ
 • SATIŞ STRATEJİSİ BELİRLEME VE UYGULAMA MODÜLÜ
 • MÜŞTERİ TAKİBİ VE REFERANS AĞI OLUŞTURMA MODÜLÜ

SİZİ HEMEN ARAYALIM

Modüllerden hangileri ihtiyacınıza uygun? Beraber bulalım...